Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
1 項結果
工作地點
Kyushu, Okinawa region
Kyushu and Okinawa region
1 項結果 顯示第 11 項結果

KFC太宰府店

dazaifu

速食店內所有業務

※計時人員

薪資:時薪 850 日圓 以上

供借制服 有培訓 有加薪 有深夜津貼 有加班津貼