Thông tin tuyển dụng làm thêm Gà rán KFC

Tìm kiếm cửa hàng Gà rán KFC
5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

KFC東三国店

higashimikuni

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có đào tạo Có tăng lương Có hưởng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có phụ cấp làm thêm giờ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động Có chế độ tuyển nhân viên chính thức

KFCイオンモール堺鉄砲町店

iommo-rukaiteppocho

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có đào tạo Có tăng lương Có hưởng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có phụ cấp làm thêm giờ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động Có chế độ tuyển nhân viên chính thức

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 980 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có tăng lương Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 980 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có tăng lương Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có đào tạo Có tăng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có phụ cấp làm thêm giờ