Thông tin tuyển dụng làm thêm Gà rán KFC

Tìm kiếm cửa hàng Gà rán KFC
3 kết quả
Địa điểm làm việc
Across Japan
Điểm lợi Nhân viên chuẩn bị cho lễ khai trương
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

KFC佐倉店

sakura

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có tăng lương Có phụ cấp làm ban đêm Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng xe đạp

KFC京成勝田台店

keiseikatsutadai

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

KFCイオン八街店

ionyachimata

Toàn bộ công việc trong quán ăn nhanh

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Cấp đồng phục Có giảm giá dành cho nhân viên Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng xe đạp