Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Kyushu, Okinawa region
Fukuoka
May 1. Ipinapakita ang 1 hanggang 1

KFC太宰府店

dazaifu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime