Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Kanto region
Ibaraki
May 36. Ipinapakita ang 1 hanggang 30

KFC筑波学園店

tsukubagakuen

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC筑波学園店

tsukubagakuen

Tagahatid ng pagkain

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain May diskuwento para sa empleyado May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

KFC水戸元吉田町店

mitomotoyoshidamachi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain May training May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC水戸元吉田町店

mitomotoyoshidamachi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオンモール水戸内原店

iommo-rumitouchihara

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho

KFCイオンモール水戸内原店

iommo-rumitouchihara

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC荒川沖店

arakawaoki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC荒川沖店

arakawaoki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa overtime Segurong panlipunan Segurong pantrabaho

KFCヨークベニマル石岡店

yo-kubenimaruishioka

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCヨークベニマル石岡店

yo-kubenimaruishioka

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC笠間ポレポレシティ店

kasamaporeporeshitei

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC笠間ポレポレシティ店

kasamaporeporeshitei

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC土浦ピアタウン店

tsuchiurapiataun

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC土浦ピアタウン店

tsuchiurapiataun

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオンモール下妻店

iommo-rushimotsuma

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCイオンモール下妻店

iommo-rushimotsuma

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオンモール土浦店

iommo-rutsuchiura

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCイオンモール土浦店

iommo-rutsuchiura

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC江戸崎パンプ店

edozakibampu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC江戸崎パンプ店

edozakibampu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC下館店

shimodate

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC勝田稲田店

katsutainada

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC勝田稲田店

katsutainada

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC牛久店

ushiku

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC南守谷店

minamimoriya

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCR6日立金沢町店

R6hitachikanazawamachi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCR6日立金沢町店

R6hitachikanazawamachi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCジョイフル本田ニューポートひたちなか店

joifuruhondanyu-po-tohitachinaka

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCジョイフル本田ニューポートひたちなか店

joifuruhondanyu-po-tohitachinaka

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May allowance sa pagkain Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオン東海店

iontokai

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime