Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Kanto region
Ibaraki
May 1. Ipinapakita ang 1 hanggang 1

KFCイオンモール土浦店

iommo-rutsuchiura

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime