Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Kansai region
Shiga
May 2. Ipinapakita ang 1 hanggang 2

KFCアル・プラザ草津店

arupurazakusatsu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC長浜店

nagahama

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado