Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Kansai region
Osaka
May 5. Ipinapakita ang 1 hanggang 5

KFC東三国店

higashimikuni

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 970yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

KFCイオンモール堺鉄砲町店

iommo-rukaiteppocho

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 980yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May pagtaas ng suweldo Maaaring magmotorsiklo sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 980yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May pagtaas ng suweldo Maaaring magmotorsiklo sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFCイオン高槻店

iontakatsuki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 970yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime