Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
May 11. Ipinapakita ang 1 hanggang 11

KFC宮の森店

miyanomori

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC宮の森店

miyanomori

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC宮の森店

miyanomori

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC宮の森店

miyanomori

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC白石店

shiraishi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 840yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC白石店

shiraishi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC月寒店

tsukisamu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC月寒店

tsukisamu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC月寒店

tsukisamu

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC円山店

maruyama

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 845yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC円山店

maruyama

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 845yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime