Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Chugoku, Shikoku region
Yamaguchi
May 2. Ipinapakita ang 1 hanggang 2

KFC徳山城ケ丘店

tokuyamajogaoka

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFC宇部店

ube

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado