Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Chugoku, Shikoku region
Shimane
May 1. Ipinapakita ang 1 hanggang 1

KFCイオンタウン大田店

iontaunota

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 850yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime