Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Chugoku, Shikoku region
Okayama
May 2. Ipinapakita ang 1 hanggang 2

KFC岡山高柳店

okayamatakayanagi

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 880yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime

KFCイオンモール倉敷店

iommo-rukurashiki

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 900yen

Nagpapahiram ng uniporme May training May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime