Kentucky Fried Chicken Part-Time Job Information

KFC Store Locator
Lugar ng trabaho
Across Japan
Kabutihan Bagong bukas
May 3. Ipinapakita ang 1 hanggang 3

KFC佐倉店

sakura

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May pagtaas ng suweldo May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok

KFC京成勝田台店

keiseikatsutadai

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 930yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado Segurong panlipunan Segurong pantrabaho

KFCイオン八街店

ionyachimata

Pangkalahatang gawain sa loob ng fast food store

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 950yen

Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa empleyado May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok